گردنی هرینگ بن

۱۳,۶۴۰,۷۰۰ تومان

گردنی پولکی

۱۱,۹۵۰,۱۰۰ تومان

گردنبند مکعب

۱۷,۲۵۴,۶۰۰ تومان

گردنبند طرح چشم

۸,۵۵۶,۰۰۰ تومان

گردنی کارتیه پولکی

۱۲,۲۶۳,۶۰۰ تومان

زنجیر گردنی کارتیه

گردنبند دوطبقه تیفانی

۱۴,۳۰۶,۱۰۰ تومان

گردنبند دوطبقه برفی

۱۲,۴۷۶,۲۵۰ تومان

توضیحات دسته‌بندی